Wat is Feniks

Feniks is een beweging die gestart is om een antithese te bieden om het globalisme van vandaag. We zijn een metapolitiek collectief, volledig partijonafhankelijk en trachten over een aantal voorbijgestreefde dogmatische politieke tegenstellingen te kijken.

 

Wat bedoelen we met globalisme?

Verschillende crisissen zijn het gevolg van de belangen van de politieke elite, en de levensbeschouwelijke aanpak die deze elite vertegenwoordigt. Binnen de marges die het huidige politieke spectrum heeft, komt men niet tot een fundamenteel ander beleid. De ene na de andere crisis volgen elkaar op, en telkens opnieuw geven mensen meer eigenheid op, en houden ze minder controle en vat over op hun eigen leven. Een internationale politieke elite krijgt alsmaar meer macht over het dagelijkse leven van de mens.

Voorbij links en rechts

Dit is niet meer gebonden aan de klassieke links-rechts tegenstelling die we kennen. Bij Feniks staat gemeenschap en identiteit tegenover dit globalisme. Wij geven ook een nieuwe invulling aan de begrippen identiteit en die passen bij de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Brede thematiek

Wij focussen ons op een brede thematiek: identiteit, migratie, geopolitiek, economie, ecologie en filosofie. Verschillende crisissen zijn met elkaar verbonden doorheen de thema's. In plaats van ons te focussen op symptoombestrijding, hebben wij aandacht voor het brede maatschappelijke verhaal erachter.

Tegen het systeem

Feniks zal zijn kritiek richten tegen het maatschappelijke systeem van de globalisering, niet tegen personen of bevolkinsgroepen. Verschillende segmenten van de bevolking zijn het slachtoffer van de globalisering: arbeiders, zelfstandige ondernemers en de betere middenklasse, mensen die reeds sociaal-economische moeilijkheden hebben, autochtonen en allochtonen. Door de polarisatie tussen verschillende politieke partijen komen deze belangengroepen vaak tegenover elkaar te staan. Wij gaan uit van de belangen van de gemeenschap tegenover deze globalisering, en onze acties en publicaties zullen steeds met respect zijn naar alle medeburgers toe.