In de kijker: Rik Torfs

Gepubliceerd op 9 februari 2024 om 10:00

Voor het debat van 17 februari hoeven we aan niemand in Vlaanderen Rik Torfs voor te
stellen. Hierbij toch enige duiding waarom we net Rik Torfs hebben gevraagd in debat te
gaan met Dyab Abou Jahjah. Rik Torfs is één van de meest gekende conservatieve stemmen
in het Vlaamse publieke opinieleven. In een medialandschap dat gedomineerd wordt door
progressief-liberale stemmen is de zijne uniek.


Voor een debat rond identiteit zijn er veel vragen te stellen. Welke waarde heeft het
christendom nog in een geseculariseerde samenleving? Staat of valt de samenleving met de
verlichtingswaarden? Welk belang heeft zingeving voor jongeren anno 2024? Hoe kunnen
we de zorgen en kritieken op migratie en de multiculturele samenleving ter harte nemen,
zonder dat dit een vrijgeleide wordt voor racisme? Is er een probleem met onze samenleving
als een aanzienlijk deel van de allochtone gemeenschappen sympathie toont voor een
organisatie als Hamas?


Deze vragen en thema’s duiken voortdurend op in de actualiteit, maar verdienen wegens
hun gevoeligheid op een genuanceerde manier besproken te worden. Wij kijken dan ook uit
naar de antwoorden die Rik Torfs en Dyab Abou op deze hete hangijzers zullen geven op 17
februari.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.